فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 87 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی - ویژه افراد ایثارگر به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرح های دانش بنیان بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست واقع در تمامی مناطق به مبلغ یانصد میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش فعالیت های دانش بنیان بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست واقع در تمامی مناطق به مبلغ یانصد میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی - ویژه افراد ایثارگر به مبلغ یکصد میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرح های بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی واقع در مناطق برخوردار - ویژه افراد ایثارگر به مبلغ چهارصد میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی واقع در مناطق برخوردار به مبلغ یک هزار میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرحهای بخش آب ،کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی به مبلغ پانصد میلیارد ریال با عاملیت بانک رفاه کارگران 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست واقع در مناطق برخوردار به مبلغ پانصد میلیارد ریال با عاملیت پست بانک ایران 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی به مبلغ دویست میلیارد ریال با عاملیت پست بانک ایران 1397/08/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز سالم در مناطق مشمول اعلام نرخ ترجیحی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1397/08/22
قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی ابلاغی به بانکهای سپه ، رفاه و پست بانک درخصوص تامین اعتبارات سرمایه ای و سرمایه در گردش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و آب و کشاورزی 1396/11/29
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش صادرات محصولات کشاورزی صندوق توسعه ملی در سال 96 به مبلغ 1000 میلیارد ریال با عاملیت بانک توسعه تعاون 1396/10/24
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی در مناطق برخوردار به مبلغ 1600 میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1396/10/20
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه ای صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته به مبلغ 1000 میلیارد ریال با عاملیت بانک توسعه تعاون 1396/10/20
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه ای آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته به مبلغ 1000 میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1396/10/20
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرحهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی و طرحهای دانش بنیان مرتبط در تمامی مناطق به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی 1396/10/20
مشخصات قراردادها و عملکرد تسهیلات ریالی پرداختی صندوق توسعه ملی در سال 1396 تا تاریخ 96/9/15 1396/09/22
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش صادرات محصولات کشاورزی صندوق توسعه ملی در سال 96 در مناطق برخوردار به مبلغ 2000 میلیارد ریال (بانک کشاورزی) 1396/08/30
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی در سال 96 در مناطق برخوردار به مبلغ 500 میلیارد ریال (بانک سپه) 1396/08/24
قرارداد سپرده گذاری ریالی ویژه طرحهای بخش آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی در سال 96 در مناطق برخوردار به مبلغ 250 میلیارد ریال (پست بانک) 1396/08/24
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری ریالی طرحهای سرمایه در گردش آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته به مبلغ 500 میلیارد ریال (بانک سپه) 1396/08/21
ابلاغ قرارداد سپرده گذاری طرح های بخش آب و کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست صندوق توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته به مبلغ 1500 میلیارد ریال 1396/08/16
ابلاغ نحوه معرفی طرحها و واحدهای متقاضی تسهیلات بانکی از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 95 1396/02/23
تکمیل جدول عملکرد طرحهای توسعه کشت گلخانه ای ، پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی 1396/02/23
انعقاد قرارداد عاملیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با پست بانک 1395/11/26
ابلاغ تسهیلات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 1395/11/26
دستورالعمل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سایر بانکها (غیر از بانک کشاورزی ) 1395/08/17
دستورالعمل اجرایی تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی 1395/08/03
بررسی و تسریع در رفع مشکلات افراد معرفی شده به بانک در جلسات مشترک میز خدمت 1395/03/25
برنامه زمان بندی و مدارک مورد نیاز جهت اجرای طرحهای کشت گلخانه ای 1395/03/22
<<   <  1 2 3  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal